Store norske arbeidsgivere

Norge har et veldig variert arbeidsliv. Mange av de største arbeidsplassene er statlige, og den aller største arbeidsgiveren i landet, i antall ansatte, er Helse Sør-Øst RHF. De har totalt mer enn 57 000 ansatte. Den nest største arbeidsgiveren i Norge er Telenor ASA, med 32 000 ansatte. Aker Solutions ASA kommer på tredjeplass, med 27 300 ansatte. Andre helseforetak er også store arbeidsgivere. Helse Vest RHF ligger på fjerdeplass på listen, med 26 000 ansatte. På femteplass på listen ligger Statoil ASA, med 23 400 ansatte. Posten Norge AS har 19 000 ansatte, og ligger på sjetteplass på listen.

Rederiet Wilh. Wilhelmsen ASA har mer enn 17 300 ansatte, og har dermed sikret seg en plass høyt oppe på listen over store norske arbeidsgivere. Orkla ASA har mer enn 16 700 ansatte, og DNB ASA og Norsk Hydro ASA har henholdsvis 12 600 og 12 500 ansatte. Marine Harvest ASA har rundt 10 600 ansatte, og Kongeberg Automotive ASA har også mer enn 10 000 ansatte. De andre selskapene på listen har mindre enn 10 000 ansatte, men er likevel veldig store. Disse foretakene inkluderer Evry ASA (9 900 ansatte), Yara International ASA (9750 ansatte), Vestre Viken HF (7600 ansatte), Reitangruppen AS (7500 ansatte), Kongsberg Gruppen ASA (nesten 7500 ansatte), Akershus Universitetssykehus HF (7 200 ansatte), Schibsted ASA (6900 ansatte) og Atea ASA (6500 ansatte).

Det finnes i tillegg også flere store enkeltbedrifter flere steder i landet med mange ansatte, men det er foretak som driver mange enkeltforetak som er de største.