Aker Solutions ASA

Aker Solutions er et internasjonalt industrikonsern. Selskapets hovedkontor ligger på Fornebu i Bærum. Selskapet tilbyr ingeniørtjenester, fabrikasjon, teknologiprodukter, vedlikehold, spesialisttjenester og totalløsninger til oljeindustrien. Det meste av virksomheten er basert på leveranser til oljeanlegg, gassanlegg og petrokjemiske anlegg. Konsernet er også aktive innen andre utvalgte industrier, og virksomheten er inndelt i ni forretningsområder.

Aker Solutions ble startet våren 2004, under navnet Aker Kværner. Kværner var hovedaksjonær i starten, men senere ble Aker ASA hovedaksjonær, og kontrollerer 40 % av aksjene gjennom eierselskapet Aker Holding. Aker Solutions har omtrent 24 000 ansatte fordelt i 30 land, og omsetter for rundt 58 milliarder kroner årlig.

Aker ble etablert allerede i 1841, ved bredden av Akerselva i Oslo. De første hundre årene var selskapet hovedsakelig engasjert innen mekanisk produksjon og skipsbygging. Produksjon av store lasteskip var en viktig del av selskapets virksomhet på starten av det 20. århundre, og på midten av 1960-tallet bygde selskapet blant annet supertankere. På slutten av 1960-tallet begynte selskapet å involvere seg i oljevirksomheten i Nordsjøen, der de leverte understell og borerigger. Etter hvert ble Aker en av de store leverandørene av produkter og tjenester til olje- og gassvirksomheten offshore. Hovedeier Kjell Inge Røkke har styrt selskapets utvikling siden midten av 1990-tallet.

About the author

Roger

View all posts