Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst er det største av de fire regionale helseforetakene (RHF) i Norge. Helse Sør-Øst ble opprettet i 2007, etter at Helse Sør og Helse Øst ble slått sammen til én region. Foretakets totale omsetning i 2012 var...

Continue reading