Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst er det største av de fire regionale helseforetakene (RHF) i Norge. Helse Sør-Øst ble opprettet i 2007, etter at Helse Sør og Helse Øst ble slått sammen til én region. Foretakets totale omsetning i 2012 var på 63 milliarder kroner, og foretaket er landets største arbeidsgiver. Hovedkontoret ligger i Hamar, men foretaket har også kontor i Skien. Hovedoppgavene til Helse Sør-Øst er definert etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Foretaket har ansvar for spesialhelsetjenesten til mer enn 2,7 millioner innbyggere, noe som tilsvarer 56 % av den samlede spesialisthelsetjenesten i Norge.

Oppgavene til Helse Sør-Øst omfatter pasientbehandling, forskning, utdanning av leger og sykepleiere og opplæring av pasienter og deres pårørende. Helse Sør-Øst driver både sykehus, psykiatriske institusjoner, rusbehandlingsinstitusjoner, ambulansetjeneste, nødmeldingstjeneste, pasienttransport, opptreningsinstitusjoner, sykehusapotek og laboratorier. Foretaket har 10 datterselskaper, som kalles helseforetak (HF). Disse inkluderer de regionale sykehusene. Helse Sør-Øst er enheten som eier helseforetakene og sykehusene i regionen de har ansvaret for.

Alle de regionale helseforetakene i Norge er eid av staten. Helse Sør-Øst har ansvaret for befolkningen i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Helse Sør-Øst har også et forpliktende samarbeid med flere private sykehus i sin region.

About the author

Roger

View all posts