Telenor ASA

Telenor er et norsk telekommunikasjonsselskap som ble startet i 1855 under navnet Telegrafverket. Foretakets opprinnelige oppgave var å knytte landet sammen med telegraflinjer. Telefonepoken startet i 1880, da de første telefonsentralene ble åpnet i Oslo og Drammen. Senere ble det opprettet slike telefonsentraler over store deler av landet. I 1969 byttet selskapet navn til Televerket. I 1994 ble foretaket et aksjeselskap, og i 1995 byttet foretaket navn til Telenor.

Fram til 1998 hadde Telenor enerett på det offentlige telenettet og telefontjenesten i Norge. Siden 1998 har de hatt konkurrenter på markedet. I 1999 prøvde Telenor å slå seg sammen med det svenske telekonsernet Telia, men dette ble det ingenting av på grunn av manglende tillit mellom de statlige eierne. Telenor ble delprivatisert i 2000. Samme år ble selskapet børsnotert både i Oslo og på Nasdaq-børsen i USA, men fra 2007 har selskapet bare vært børsnotert i Oslo.

Telenor er et av de største foretakene i Norge, og de driver forretning innen tre områder: Fastnett, mobilnett og kringkastingstjenester. Tidligere satset foretaket også stort på forskning, men forskningsaktiviteten har blitt redusert. Telenor har rundt 30 000 ansatte, og omsetter for omtrent 98 milliarder kroner årlig (2011). Telenor eier Canal Digital, som er Nordens største distributør av TV-kanaler. De har også eierandel i flere TV-kanaler. Telenor er en av de ti største mobiltelefonioperatørene i verden, med mer enn 160 millioner kunder. I Norge har de en markedsandel på 54 % av mobilmarkedet. De er heleiere eller deleiere i mobilselskaper både i Norden og i andre europeiske og asiatiske land. Selskapets fastnettvirksomhet inkluderer telefoni, bredbåndstilknytning og annen Internett-tilgang.

About the author

Roger

View all posts